Nghiền khí động thí nghiệm

Dùng trong ngành dược phẩm, bảo vệ thực vật, thực phẩm…

Mọi chi tiết liên hệ: 0937142515 ( Anh Sáu)