Máy làm tròn hạt (chảo vo viên tròn)

MÁY VO VIÊN

MÁY VO CÔNG SUẤT TỪ 100-300KG/GIỜ

CÔNG SUẤT MOTOR 7,5HP VO VIÊN TỪ 1,4-3MM

VIÊN TRÒN NHƯ HẠT CẢI

MÁY CHẾ TẠO 100% INOX DÙNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM, THUỐC, THỨC ĂN GIA SÚC, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Mọi chi tiết liên hệ: 0937142515 ( Anh Sáu)