Máy gắp túi

Máy đóng gói

Túi may ba biên

Có thể thay đổi kích thước

Đóng dạng lỏng hay dạng bột

Mọi chi tiết liên hệ: 0937142515 ( Anh Sáu)