Đĩa nghiền và đĩa phân tán

Là loại đĩa dùng cho ngành sản xuất sơn, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật…

Dùng để phân tán và thấm ướt các loại vật liệu như bột đá, titan…

Đưa kích thước hạt nhỏ hơn kích thước ban đầu

Liên hệ: Anh Sáu 0937142515