Bồn khuấy inox

DÙNG TRONG NGÀNH SƠN. THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, HÓA CHẤT, MỸ PHẨM.

Mọi chi tiết liên hệ: ANH SÁU 0937142515